Q&A – Grodor

När Lägger Grodor Ägg?

Grodornas äggläggning och parningstid varierar beroende på art, klimat och geografiskt läge. De flesta grodarter lägger sina ägg under våren eller sommaren, men i tropiska klimat kan vissa arter lägga…

Hur Parar Grodor Sig?

Under parningstiden samlas grodorna i grunda vattensamlingar eller små dammar. Hanen spelar en viktig roll genom att locka honan med sitt kväkande. Hans sång och färg är avgörande faktorer som…