Grodor är en mångsidig grupp av groddjur som är kända för sin förmåga att hoppa. Det finns över 7 000 kända grodarter över hela världen, och deras hopptekniker och fysiska förmågor varierar stort beroende på art och miljö.

En intressant studie som utförts vid Brown University och publicerats i The Journal of Experimental Biology visar att oxgrodor (Rana catesbeiana) kan hoppa mycket längre än tidigare trott. Forskarna observerade grodhoppningstävlingar och fann att över hälften av hoppen överträffade tidigare vetenskapliga rekord. Det längsta hoppet som noterades var 2,2 meter.

Även om de flesta grodarter är kända för sin förmåga att hoppa, finns det vissa arter som inte hoppar. Detta är ofta på grund av deras specifika anpassningar till miljön eller deras kroppsliga struktur.

Ett exempel på grodor som inte hoppar är vissa arter av regnskogsgrodor som lever i träd och har utvecklat andra metoder för att röra sig, som klättring eller krypning. Deras kroppar är ofta mindre anpassade för att hoppa och mer anpassade för att greppa och klänga i träd och vegetation.

En del arter av gropgrodor gräver ofta och lever ett delvis ett underjordiskt liv. Deras kroppar är mer anpassade för grävning än för hoppning. De tenderar att ha kortare och mer robusta ben jämfört med de längre och kraftfullare benen hos grodor som är anpassade för att hoppa långt.

Även om hoppning är en vanlig egenskap hos många grodarter, finns det undantag, och dessa undantag är ofta ett resultat av anpassningar till specifika livsmiljöer eller beteenden.