När vi pratar om grodor som “kväker”, menar vi att de ger ifrån sig ljud eller “rop”. Det här är något grodor gör främst under parningssäsongen för att locka till sig en partner eller för att kommunicera med andra grodor. Det är dock inte alla grodarter som kväker. Varför det är på det viset kan beror på flera faktorer. Exempelvis deras levnadsmiljö, beteende och evolutionära anpassningar. Några exempel på grodor som kväker är:

Vanlig groda (Rana temporaria)
Åkergroda (Rana arvalis)
Lövgroda (Hyla arborea)
Klockgroda (Bombina bombina)

Grodornas kväkande är viktigt eftersom de hjälper dem att hitta en partner från sin egen art. Dessutom används grodornas kväkande ibland av forskare och naturvårdare för att studera och övervaka grodpopulationer. Varje grodart har sitt unika läte, vilket gör det möjligt att identifiera dem bara genom att lyssna på deras kväkande.