Om

Välkommen till Johan Exotic – En webbplats dedikerad till entusiaster av exotiska djur.

Mitt namn är Johan, och jag är en legitimerad lärare i fritidshem och idrottslärare. Mitt livslånga engagemang och passion för djur har lett mig till att skapa ett unikt djurrum där jag tar hand om ett brett spektrum av exotiska djur, inklusive ödlor, ormar, spindlar, skorpioner, grodor, och en sköldpadda.

Jag har stor närvaro på sociala plattformar som YouTube, TikTok, Instagram, Facebook och Snapchat där jag strävar efter att dela med mig av min erfarenhet och kunskap för att bistå andra djurägare. Genom att visa hur jag tar hand om mina djur, hoppas jag kunna inspirera fler att utforska och engagera sig i denna berikande hobby. Du hittar mig på samtliga sociala medier under användarnamnet “Johan Exotic” på samtliga nämnda plattformar.

Jag vill dock förtydliga att jag inte har någon formell zoologisk utbildning. Min kunskap är självlärd, och jag är ständigt i lärandeprocessen, redo att anpassa skötseln av mina djur baserat på nya insikter och forskningsresultat.

All information på denna hemsida är alltså baseras på personliga erfarenheter eller resultatet av omfattande efterforskningar av fakta. Med detta i åtanke bör det betonas att ingenting anses vara absolut och definitivt. Nya studier och forskningsresultat publiceras kontinuerligt, vilket bidrar till en ständig utveckling av vår kunskap och ibland leder till revideringar av tidigare metoder och åsikter. Därför är det viktigt att ständigt söka aktuell information och utföra egen forskning, snarare än att enbart förlita sig på innehållet på denna webbplats som en exklusiv grund för din kunskap.

YouTube