Grodornas äggläggning och parningstid varierar beroende på art, klimat och geografiskt läge. De flesta grodarter lägger sina ägg under våren eller sommaren, men i tropiska klimat kan vissa arter lägga ägg året runt.

I Sverige lägger grodorna vanligtvis sina ägg under våren och försommaren, mellan mars och juni, när vattentemperaturen har blivit tillräckligt hög. Detta mönster kan dock variera något mellan olika grodarter.

Antalet ägg som en groda lägger varierar också betydligt mellan olika arter. Vissa arter lägger endast några få ägg per kull, medan andra arter kan lägga mellan 15 000 och 25 000 ägg. Äggen är sårbara för rovdjur och andra hot, vilket är anledningen till att grodor lägger så många. Överlevnadsgraden för grodyngel är generellt låg; en studie fann att endast en liten procentandel av grodyngel utvecklas till vuxna grodor. Därför är den stora mängden ägg en strategi för att säkerställa artens överlevnad.