Grodans livslängd varierar stort beroende på art, levnadsmiljö och en rad andra faktorer. Det finns en del arter som lever cirka 5 och 10 år, medan vissa arter kan leva betydligt längre. Till exempel kan den vanliga paddan (Bufo bufo) leva upp till 10-12 år i det vilda. I fångenskap kan vissa arter, som den afrikanska oxgrodan (Pyxicephalus adspersus), överleva upp till 20-25 år.

Faktorer som påverkar grodors livslängd inkluderar tillgång till mat, rovdjur, sjukdomar och miljöförändringar. I det vilda är grodor sårbara för predation och kan dö unga, medan de i fångenskap kan ha en säkrare tillvaro som tillåter dem att nå en högre ålder.