Räkna ut hur stort utrymme du behöver till dina djur baserat på L80 (Jordbruksverkets föreskrifter).

0M2

Marklevande ödlor

Ödlans längd: Minsta tillåtna yta: Minsta yta per ödla vid grupphållning: Minsta höjd:
Up till 10 cm
0,06 kvm
0,03 kvm
20 cm
11-15 cm
0,16 kvm
0,045 kvm
20 cm
16-20 cm
0,16 kvm
0,08 kvm
30 cm
21-30 cm
0,36 kvm
0,15 kvm
30 cm
31-40 cm
0,64 kvm
0,32 kvm
40 cm
41-50 cm
0,9 kvm
0,45 kvm
50 cm
51-75 cm
1,8 kvm
0,9 kvm
60 cm
76-100 cm
2,5 kvm
1,25 kvm
75 cm
101-125 cm
3,0 kvm
1,5 kvm
90 cm
126-150 cm
4,0 kvm
2,0 kvm
100 cm
151-200 cm
5,0 kvm
2,5 kvm
100 cm

Trädlevande & klipplevande ödlor

Ödlans längd: Minsta tillåtna yta: Minsta yta per ödla vid grupphållning: Minsta höjd:
Upp till 15 cm
0,06 kvm
0,03 kvm
25 cm
16-20 cm
0,12 kvm
0,6 kvm
35 cm
21-30 cm
0,25 kvm
0,12 kvm
50 cm
31-40 cm
0,5 kvm
0,25 kvm
70 cm
41-50 cm
0,81 kvm
0,04 kvm
90 cm
51-75 cm
1,5 kvm
0,75 kvm
120 cm
76-100 cm
2,1 kvm
1,9 kvm
140 cm
101-125 cm
2,5 kvm
1,25 kvm
160 cm
126-150 cm
3,0 kvm
1,5 kvm
170 cm
151-200 cm
4,0 kvm
2,0 kvm
180 cm

Regler

Ödlans längd mäts från nosspetsen till svansspetsen; vid avbruten eller regenererad svans gäller uppskattat mått med ursprunglig svanslängd.

Enligt djurskyddsföreskrifterna finns det specificerade minimimått för den yta som ormar och ödlor behöver för att kunna röra sig och trivas. Dessa mått är utformade för att säkerställa deras välfärd och välmående. Det är viktigt att notera att utrymmet för ormar och ödlor kan vara större än de angivna minimimåtten, men aldrig mindre än sådana.

Marklevande ormar

Ormens längd: Minsta tillåtna yta: Minsta yta per orm vid grupphållning: Minsta höjd:
Up till 30 cm
0,03 kvm
0,015 kvm
10 cm
31-40 cm
0,04 kvm
0,02 kvm
12 cm
41-50 cm
0,06 kvm
0,03 kvm
12 cm
51-75 cm
0,12 kvm
0,06 kvm
20 cm
76-100 cm
0,25 kvm
0,12 kvm
28 cm
101-125 cm
0,43 kvm
0,2 kvm
35 cm
126-150 cm
0,63 kvm
0,3 kvm
45 cm
151-200 cm
1,0 kvm
0,5 kvm
50 cm
201-300 cm
2,15 kvm
1,0 kvm
70 cm
301-400 cm
4,1 kvm
2,0 kvm
100 cm
401-500 cm
6,8 kvm
3,4 kvm
130 cm
Mer än 500 cm
9,0 kvm
4,5 kvm
150 cm

Trädlevande ormar

Ormens längd: Minsta tillåtna yta: Minsta yta per orm vid grupphållning: Minsta höjd:
Upp till 35 cm
0,03 kvm
0,015 kvm
17 cm
36-40 cm
0,04 kvm
0,02 kvm
20 cm
41-50 cm
0,06 kvm
0,03 kvm
25 cm
51-75 cm
0,12 kvm
0,06 kvm
40 cm
76-100 cm
0,25 kvm
0,12 kvm
50 cm
101-125 cm
0,4 kvm
0,2 kvm
65 cm
126-150 cm
0,55 kvm
0,27 kvm
75 cm
151-175 cm
0,75 kvm
0,37 kvm
85 cm
Mer än 175 cm
1,0 kvm
0,5 kvm
100 cm

Regler

Ormens längd mäts från nosspetsen till svansspetsen.

Enligt djurskyddsföreskrifterna finns det specificerade minimimått för den yta som ormar och ödlor behöver för att kunna röra sig och trivas. Dessa mått är utformade för att säkerställa deras välfärd och välmående. Det är viktigt att notera att utrymmet för ormar och ödlor kan vara större än de angivna minimimåtten, men aldrig mindre än sådana.

Landsköldpaddor & sumpsköldpaddor

Sköldpaddans längd: Minsta tillåtna yta: Minsta yta per sköldpadda vid grupphållning: Minsta höjd:
Up till 10 cm
0,12 kvm
0,04 kvm
20 cm
11-15 cm
0,3 kvm
0,1 kvm
25 cm
16-20 cm
0,5 kvm
0,16 kvm
30 cm
21-30 cm
1,1 kvm
0,36 kvm
40 cm
31-40 cm
2,0 kvm
0,66 kvm
50 cm
41-50 cm
4,0 kvm
1,33 kvm
60 cm
Mer än 50 cm
8,0 kvm
2,6 kvm
80 cm

Vattensköldpaddor

Sköldpaddans längd: Minsta tillåtna vattenyta: Minsta vattenyta per sköldpadda vid grupphållning: Minsta vattendjup:
Upp till 5 cm
0,06 kvm
0,01 kvm
10 cm
6-10 cm
0,16 kvm
0,03 kvm
15 cm
11-15 cm
0,35 kvm
0,06 kvm
20 cm
16-20 cm
0,6 kvm
0,12 kvm
30 cm
21-30 cm
1,0 kvm
0,2 kvm
35 cm
31-40 cm
2,0 kvm
0,5 kvm
40 cm

Regler

Sköldpaddans längd mäts i en rak linje från den främre till den bakre skalkanten.

Enligt djurskyddsföreskrifterna finns det specificerade minimimått för den yta som sköldpaddor behöver för att kunna röra sig och trivas. Dessa mått är utformade för att säkerställa deras välfärd och välmående. Det är viktigt att notera att utrymmet för sköldpaddor kan vara större än de angivna minimimåtten, men aldrig mindre än sådana.

Marklevande & trädlevande grodor & paddor

Grodans längd: Minsta tillåtna yta: Minsta yta per djur vid grupphållning: Minsta höjd:
Up till 2,5 cm
0,09 kvm
0,01 kvm
30 cm
3-5 cm
0,15 kvm
0,02 kvm
30 cm
5,5-7,5 cm
0,35 kvm
0,05 kvm
40 cm
8-10 cm
0,4 kvm
0,07 kvm
40 cm
Mer än 10 cm
0,5 kvm
0,12 kvm
40 cm

Halvakvatiska grodor & paddor

Grodans längd: Minsta tillåtna yta: Minsta yta per djur vid grupphållning: Minsta höjd:
Upp till 5 cm
0,15 kvm
0,02 kvm
20 cm
5,5-7,5 cm
0,35 kvm
0,05 kvm
30 cm
Mer än 7,5 cm
0,4 kvm
0,07 kvm
30 cm

Av den minsta tillåtna yta ska 1/3 vara land och 2/3 vara vatten.

Minsta höjd ska mätas från landdelens yta till terrariets innetak, om sådant finns.

Helakvatiska grodor & paddor

Grodans längd: Minsta tillåtna yta: Minsta yta per djur vid grupphållning: Minsta vattendjup:
Upp till 5 cm
0,09 kvm
0,015 kvm
15 cm
5,5-7,5 cm
0,15 kvm
0,025 kvm
15 cm
8-10 cm
0,25 kvm
0,04 kvm
20 cm
10,5-20 cm
0,5 kvm
0,085 kvm
20 cm
20,5-30 cm
1,0 kvm
0,17 kvm
30 cm
Mer än 30 cm
1,5 kvm
0,5 kvm
50 cm

Regler

Längd på grodor och paddor mäts från nosspetsen till ryggslutet.

Enligt djurskyddsföreskrifterna finns det specificerade minimimått för den yta som grodor och paddor behöver för att kunna röra sig och trivas. Dessa mått är utformade för att säkerställa deras välfärd och välmående. Det är viktigt att notera att utrymmet för grodor och paddor kan vara större än de angivna minimimåtten, men aldrig mindre än sådana.