Q&A – Reptiler

Är Reptiler Amfibier?

Reptiler är inte amfibier. Det är också viktigt att klargöra att amfibier egentligen kallas för groddjur. Trots att de delar vissa egenskaper, finns det grundläggande skillnader mellan dessa två grupper…

Är Reptiler Däggdjur?

Reptiler och däggdjur är två skilda djurgrupper som skiljer sig åt i flera väsentliga aspekter. Reptiler är kallblodiga ryggradsdjur som inte kan upprätthålla en konstant kroppstemperatur oberoende av omgivningen. De…