Det finns en del skillnaderna och likheterna mellan grodor och paddor. Här är en sammanställning:

Skillnader

Hud: En av de mest påtagliga skillnaderna är deras hud. Grodor har vanligtvis en slät och fuktig hud, medan paddor har en torr, grov och knottrig hud. Denna egenskap är enkel att observera och ofta det första man lägger märke till.
Kroppsform: Grodor tenderar att ha en längre och smalare kropp, vilket gör dem smidigare både i och utanför vatten. Deras bakben är vanligtvis längre än deras huvud och kropp tillsammans, vilket möjliggör långa hopp. Paddor å andra sidan har ofta en kortare och mer robust kropp, lämpligare för att krypa än att hoppa. Deras ben är vanligtvis inte längre än deras kroppar.
Levnadsmiljö: Grodor är oftast vattenlevande och behöver hålla sin hud fuktig, så de hittas ofta nära vatten. Paddor däremot, är mer anpassningsbara till torra miljöer tack vare sin förmåga att bevara fukt i huden.

Likheterna

Klassificering: Både grodor och paddor tillhör samma taxonomiska klassificering inom ordningen Anura. Detta innebär att de biologiskt sett är mycket lika.
Körtlar och Utsöndring: Både grodor och paddor har körtlar som utsöndrar vätska. Denna vätska kan variera från att vara skyddande till att vara giftig. Grodor och paddor fäller också sin hud regelbundet och det är vanligt att de också konsumerar den.
Föda: Både grodor och paddor har liknande matvanor. De är köttätare och fångar vanligtvis sitt byte med sin klibbiga tungan. Vissa grodor har tänder i munnen som hjälper dem att hålla fast bytet. De tuggar dock inte maten utan sväljer den hel.

Dessa generella skillnader och likheter ger en god överblick över vad som skiljer grodor från paddor. Det är dock viktigt att komma ihåg att naturen ofta bjuder på undantag. Inte alla arter följer strikt dessa kategoriseringar. Den afrikanska oxgrodan (Pyxicephalus adspersus), kan med sin robusta kroppsbyggnad och knottriga hud ofta förväxlas med en padda. Men den är faktiskt en groda. 

Sammanfattningsvis är det främst hudens utseende, kroppsform och levnadsmiljö som skiljer grodor från paddor, medan de delar likheter som taxonomisk klassificering, hudutsöndringar och diet. D