Det finns många arter av grodor, men de flesta lever både i vatten och på land vid olika stadier av sitt liv. De arter som lever huvudsakligen i vatten och är lämpliga för akvarier inkluderar främst arter inom familjerna Pipidae, som den afrikanska klogrodan (Xenopus laevis) och dvärgklogrodan (Hymenochirus boettgeri). Dessa arter tillbringar större delen, om inte hela, sitt liv i vatten och är populära val för akvarier.

Det är dock viktigt att notera att även om dessa grodor tillbringar mycket tid i vatten, kan de behöva tillgång till land eller åtminstone platser där de kan vila nära vattenytan. De är också anpassade till specifika vattenförhållanden, så det är viktigt att göra lämplig forskning och förberedelser innan man skaffar en groda till ett akvarium.