I Sverige finns ett rikt utbud av groddjur, som inkluderar grodor, paddor och salamandrar. Här är några exempel:

Grodor

Lövgroda (Hyla arborea): Känd för sin klargröna färg och mörka band längs sidan. Liten i storlek, runt 5 cm lång.
Vanlig groda (Rana temporaria): Denna art varierar i färg från beige till brun och grön. Kan bli upp till 11 cm lång och har en trubbig nos.
Åkergroda (Rana arvalis): Liknar vanlig groda men har en blå lekdräkt och spetsigare nos. Blir upp till 8 cm lång.
Ätlig groda (Pelophylax esculentus): Stor groda, kännetecknas av en grön färg med svarta fläckar. Kan bli upp till 12 cm lång.
Gölgroda (Pelophylax lessonae): Liknar den ätliga grodan i utseende, föredrar ett varmare klimat.
Lökgroda (Pelobates fuscus): Paddliknande groda med beigegrå grundfärg och mörkbruna fläckar. Lägger sina ägg i en sträng.
Klättergroda (Hyla arborea): Känd för sin förmåga att klättra tack vare sina klibbiga tår.
Långbensgroda (Rana dalmatina): Slank groda med ovanligt långa ben, vilket ger den utmärkta hoppegenskaper.

Paddor

Grönfläckig padda (Bufotes viridis): Kännetecknas av kamouflagemönstrade rygg med gröna fläckar. Blir 5-10 cm lång.
Strandpadda (Epidalea calamita): Sveriges minsta padda, kännetecknas av en kort nos och storlek upp till 7,5 cm.
Vanlig padda (Bufo bufo): Ljusbrun till mörkbrun, upp till 15 cm lång med vårtig hud.

Salamandrar

Större vattensalamander (Triturus cristatus): Denna salamander har en distinkt ryggkam under lektiden och lever både i vatten och på land. Kan bli upp till 15 cm lång.
Mindre vattensalamander (Lissotriton vulgaris): Mindre än större vattensalamandern och har en mer subtil ryggkam under lektiden. Oftast runt 10 cm lång.