Groddjur, även kända som amfibier, är en klass av ryggradsdjur som antas ha utvecklats ur kvastfeniga fiskar. Denna djurklass indelas i tre ordningar: stjärtlösa groddjur (Anura), vilket innefattar grodor; stjärtgroddjur (Urodela), som inkluderar salamandrar; samt maskgroddjur (Gymnophiona).

Groddjur är kända för sin förmåga att leva både i vatten och på land, ett drag som givit dem det grekiska namnet “amphibios”, vilket betyder “dubbellevande”. De är växelvarma, vilket innebär att deras kroppstemperatur varierar med omgivningens temperatur. Under kalla perioder blir de ofta inaktiva, och i torra områden kan de gå i dvala. Deras andning sker vanligen med lungor, men de kan även andas genom huden. Huden har ett slem som skyddar mot uttorkning, och hos vissa arter innehåller detta slem även hudgift. Fortplantning sker ofta i vatten, där groddjuren lägger sina ägg som är omgivna av en geléliknande substans. Ur äggen kläcks larver som andas med gälar.

I Sverige finns det 13 arter av groddjur, varav elva är stjärtlösa groddjur (som grodor) och två är stjärtgroddjur. Groddjur spelar en viktig roll i ekosystemet genom att reglera insekts- och skadedjurspopulationer.