Ödlor, liksom andra reptiler, andas genom att ta in syre och släppa ut koldioxid med hjälp av sina lungor. De flesta ödlor andas genom näsborrarna, varifrån luften passerar genom deras näshålor som värmer och fuktar luften. Därefter färdas luften genom luftrören och når lungorna.

Ödlor har en unik andningsmekanism jämfört med människor. De använder sig av unidirektionellt luftflöde, vilket innebär att luften rör sig i en riktning från näsborrarna till lungorna och sedan ut ur kroppen. Denna process skiljer sig från människors bidirektionella luftflöde, där luften rör sig in och ut genom samma rör. Ödlor har ett lung- och hjärtsystem som möjliggör detta unidirektionella luftflöde.

Lungorna hos ödlor spelar en kritisk roll i andningen. De är ansvariga för gasutbytet, där syre tas in och koldioxid utvisas. Ödlornas lungor är relativt små och mindre komplexa jämfört med däggdjur, men de är mycket effektiva.