I Sverige finns det två arter av salamandrar: 

Större vattensalamander (Triturus cristatus): Denna salamander har en distinkt ryggkam under lektiden och lever både i vatten och på land. Kan bli upp till 15 cm lång.
Mindre vattensalamander (Lissotriton vulgaris): Mindre än större vattensalamandern och har en mer subtil ryggkam under lektiden. Oftast runt 10 cm lång.

Dessa är en del av de totalt 13 arter av groddjur som finns i landet, vilka även inkluderar tre arter av paddor och åtta arter av grodor. 

De två arterna av salamandrar utgör en viktig del av den biologiska mångfalden och är intressanta för sin unika fortplantningsmetod. Till skillnad från grodor och paddor, som har yttre befruktning, har salamandrar inre befruktning. Under parningen lägger hanen en geléklump med ett spermapaket som honan sedan tar upp genom sin kloak. Därefter vecklar honan in sina ägg ett och ett i vattenvegetationen.

Det är också värt att nämna att alla groddjur i Sverige är fridlysta. Det innebär att de inte får hanteras utan särskilt tillstånd, med undantag för vissa vanligare arter under vissa förutsättningar.