Ormarna i Sverige, inklusive huggormar, går i dvala under vintern, inte i ide.

Ide: Begreppet “ide” används ofta för att beskriva ett tillstånd där djur, såsom björnar, drar sig tillbaka till en skyddad plats för att övervintra. I detta tillstånd minskar de sin aktivitet betydligt, men de är inte i en fullständig vintersömn. Deras kroppstemperatur sjunker inte lika mycket som hos djur i dvala, och de kan vakna och bli aktiva under varmare perioder.

Dvala: Dvala är ett tillstånd där djur, inklusive vissa ormar, går in i en djup sömn under vintern. Under denna period minskar djurens metaboliska aktivitet avsevärt, och deras kroppstemperatur sjunker ofta för att matcha den omgivande temperaturen. Djuren i dvala vaknar inte upp lika lätt som de i ide och kan tillbringa flera månader i ett tillstånd av nästan total inaktivitet.

Ormar går istället i dvala under vintern. Denna dvala innebär att de sover hela vintern och deras ämnesomsättning blir mycket långsam. I Sverige, där det finns arter som huggorm, snok och hasselsnok, börjar ormarna gå i dvala när temperaturen sjunker, oftast runt september-oktober. De vaknar sedan igen i mars eller april när det blir varmare. Under dvalan minskar ormarnas fysiologiska aktivitet avsevärt för att bevara energi, och deras kroppstemperatur sjunker.