Ormar går i dvala under vintern. Denna dvala innebär att de sover hela vintern och deras ämnesomsättning blir mycket långsam. I Sverige, där det finns arter som huggorm, snok och hasselsnok, börjar ormarna gå i dvala när temperaturen sjunker, oftast runt september-oktober. De vaknar sedan igen i mars eller april när det blir varmare. Under dvalan minskar ormarnas fysiologiska aktivitet avsevärt för att bevara energi, och deras kroppstemperatur sjunker. 

Huggormar, som är den enda giftiga ormen i Sverige, övervintrar under tjälen i hål i marken eller i stenskravel. Det är vanligt att flera ormar övervintrar på samma plats, ibland i stora grupper. Snokar föredrar att övervintra i stenhögar och blockjordar nära stranden. Både huggormar och snokar är växelvarma djur, vilket innebär att deras kroppstemperatur följer omgivningstemperaturen. Därför är de beroende av yttre värmekällor, som solen, för att vara aktiva.