Tiden det tar för en orm att smälta sin mat och sedan bajsa varierar beroende på flera faktorer som ormart, storleken på bytet, omgivningstemperaturen och ormens egen metabolism. Generellt sett kan det ta från några dagar till några veckor för en orm att smälta maten helt.

Ormar äter sitt byte helt, inklusive ben, som sedan smälts helt i deras matsmältningssystem. Detta innebär att deras avföring inte vanligtvis innehåller ben, eftersom de kan smälta dem. Ormens avföring och urin kommer från samma öppning, kallad kloaken. Avföringen består av det bearbetade materialet från deras senaste måltid. Ormens urin är oftast en fast massa, känd som urater, som är mycket koncentrerad.

Större ormar som pyton och boaormar har ett matsmältningssystem som kan hantera större byten, vilket kan innebära att de behöver längre tid för att smälta maten. Å andra sidan har mindre ormar, som majsormar en snabbare matsmältning och kan därför behöva bajsa oftare.

Matsmältningsprocessen hos ormar är komplex och påverkas av många olika faktorer, vilket resulterar i att frekvensen för att bajsa varierar markant mellan olika arter och enskilda ormar.