Spindlar är växelvarma, vilket innebär att de håller ungefär samma kroppstemperatur som deras omgivning. De kan inte kyla ner sig själva genom svettning eller flämtning, och de kan inte heller producera tillräckligt med värme i sin egen kropp för att värma upp sig när det är kallt. Detta skiljer dem från däggdjur och fåglar som har en konstant kroppstemperatur.