Spindlar betraktas generellt inte som skadedjur, utan snarare som nyttodjur. De hjälper till att hålla nere populationen av insekter som kan betraktas som skadedjur, som till exempel flugor, silverfiskar, kackerlackor och myggor. Spindlar kan därför vara till stor hjälp i att minska antalet skadliga insekter inomhus. 

Det är viktigt att komma ihåg att spindlarna spelar en positiv roll i ekosystemet genom att hålla andra insekter i schack, och därför bör de helst inte bekämpas i onödan.