Skorpioner är giftiga, men de är oftast inte lika dödliga som många tror. De flesta av de ungefär 2 000 kända skorpionsarterna är inte farliga för människor, och deras gift orsakar vanligtvis endast milda symtom som smärta, värme, rodnad och mindre svullnad vid stickstället. Dock finns det ungefär 30 till 40 arter vars gift kan vara farligt för människor, särskilt för mycket unga, mycket gamla eller personer med vissa hälsotillstånd.

Symtomen från ett farligare skorpionstick kan inkludera svår smärta, domningar, stickningar, okontrollerade rörelser, svettningar, kräkningar, högt eller lågt blodtryck, accelererad hjärtfrekvens, andningssvårigheter och i extrema fall, förlamning eller hjärtproblem. Svårighetsgraden av symtomen beror på skorpionsarten och individens reaktion på giftet.

När det gäller behandling av mindre allvarliga stick innefattar behandlingen att rengöra området, applicera en kall kompress, ta allergimedicin och använda receptfria smärtstillande medel. Medicinsk vård rekommenderas om allvarliga symtom uppträder, och vid en allergisk reaktion är omedelbar akutvård nödvändig.

Det är också viktigt att notera att skorpioner vanligtvis sticker endast när de känner sig hotade. Därför kan man minska risken för att bli stucken avsevärt genom att undvika direkt interaktion med dem.