Spindlar är fascinerande varelser som spelar en viktig roll i ekosystemen, men de räknas inte generellt som nedbrytare i traditionell mening. Spindlar tillhör ordningen Araneae inom klassen spindeldjur (Arachnida).

Nedbrytare, å andra sidan, är organismer som lever på att bryta ner organiskt material, som döda växter och djur, och omvandla det till enklare ämnen. Detta är en viktig process för att frigöra näringsämnen som kan användas av andra organismer. De vanligaste nedbrytarna inkluderar svampar, ringmaskar, blötdjur, kräftdjur, insekter och bakterier.

Medan vissa spindeldjur, som vissa kvalster, kan agera som nedbrytare, är spindlar i sig inte kända för att ha denna funktion. De är snarare predatorer som bidrar till att kontrollera populationen av andra insekter och därigenom indirekt påverka ekosystemets balans.