Spindlar är inte insekter, utan de tillhör en annan grupp kallad spindeldjur (Arachnida). Det finns flera skillnader mellan dessa två grupper. Till exempel har spindlar åtta ben och deras kroppar är indelade i två huvuddelar: framkropp och bakkropp. Insekter, å andra sidan, har sex ben och deras kroppar är indelade i tre delar: huvud, mellankropp och bakkropp. Dessutom har spindlar inte vingar, medan många insekter har det.