Axolotl, vetenskapligt namn Ambystoma mexicanum, är en unik art av salamander som tillhör familjen mullvadssalamandrar. Den här fascinerande varelsen är känd för sin förmåga att bevara sin larvform även som vuxen, ett fenomen som kallas neoteni. Till skillnad från de flesta andra salamandrar, som genomgår en fullständig metamorfos och anpassar sig till ett liv på land, förblir axolotlen i sitt larvstadium hela livet och lever i vatten.

En av de mest anmärkningsvärda egenskaperna hos axolotl är dess förmåga att regenerera förlorade kroppsdelar. Det kan återbilda inte bara lemmar, utan också inre organ som lungor, delar av hjärta och hjärna. Denna förmåga har väckt stort intresse bland forskare.

I det vilda hittar man axolotlen i Mexiko där den lever naturligt i sjöar och kanaler, specifikt i regionen kring Mexico City. Dess naturliga habitat är starkt begränsat till sjön Xochimilco och tidigare även sjön Chalco, men på grund av miljöförstöring och föroreningar har populationen i det vilda minskat drastiskt. Idag är axolotlen akut hotad i sitt naturliga habitat.

I fångenskap är axolotlen populär som husdjur i akvarier. De kräver rent, svalt vatten och en diet rik på protein. De föredrar temperaturer mellan 16-18 grader Celsius och kan leva upp till 20 år under rätt förhållanden.