Ödlor i Thailand är generellt inte farliga för människor. Det finns flera arter av ödlor och varaner i Thailand, men de flesta är ofarliga och utgör ingen större risk för människor. Stora varaner, som ofta ses i parker och vissa stadsområden, är vanligtvis inte aggressiva mot människor och anses inte vara farliga. De tenderar att undvika människor och är mer intresserade av att leta efter mat.

Det är viktigt att komma ihåg att alla vilda djur ska behandlas med respekt och försiktighet. Även om ödlor och varaner i Thailand inte är kända för att vara aggressiva mot människor, är det alltid bäst att hålla ett säkert avstånd och inte provocera eller försöka mata dem.

Det finns några få arter av ödlor som är giftiga, såsom Komodovaranen och Gila-monstret, men dessa är inte inhemska i Thailand. De giftiga ödlorna finns huvudsakligen i andra regioner, som Indonesien och vissa delar av USA och Mexiko.

Vattenvaran (Varanus salvator) och Tokay Gecko (Gekko gecko) är två ödlor som du kan hitta i Thailand. Dessa arter är dessutom relativt vanliga och har observerats i olika delar av landet. Orientalisk trädödla (Hemidactylus bowringii) och Calotes versicolor (Garden Fence Lizard) är också vanligt förekommande i Thailand.