Bland de tusentals arterna av ödlor som finns i världen är det bara ett fåtal som faktiskt är giftiga. 

Gilaödla (Heloderma suspectum): Denna ödla är en av tre ödlor som är giftig. Dess giftkörtlar finns i underkäken, och giftet överförs genom bett. Gilaödla är känd för att vara en av de få giftiga ödlorna i världen och finns i sydvästra USA och nordvästra Mexiko.

Pärlödlan (Heloderma horridum): Denna ödla är också giftig. Pärlödlan finns huvudsakligen i Mexiko och södra Guatemala och påminner lite om Gilaödlan i sitt utseende och beteende Den använder sitt gift på ett liknande sätt för att försvara sig och jaga.

Komodovaran (Varanus komodoensis): Det har länge varit debatt om huruvida Komodovaranen är giftig eller inte. Tidigare trodde man att deras dödliga effekt berodde på bakterier i deras saliv, men senare forskning har visat att Komodovaranen faktiskt har giftkörtlar i underkäken. Deras gift bidrar till att snabbt sänka blodtrycket och påskynda blodförlust hos bytet, vilket leder till att offret försvagas och slutligen dör.

Denna nyare forskning har lett till en omvärdering av Komodovaranens jaktmetoder och deras interaktion med byten. Det är viktigt att notera att denna upptäckt av Komodovaranens giftighet är relativt ny, och tidigare uppfattningar om dess beteende baserades på bästa tillgängliga kunskap vid den tiden.

Övriga ödlor är i allmänhet inte giftiga och spelar en viktig roll i ekosystemen genom att reglera populationer av insekter och små gnagare. De är populära som husdjur på grund av deras lugna natur och lättskötta krav.