Ödlor är inte ryggradslösa. Tvärtom är de en del av klassen reptiler, som kännetecknas av att vara växelvarma ryggradsdjur. Ödlor finns över hela planeten, med undantag för de allra nordligaste och sydligaste regionerna, och deras livsmiljöer varierar beroende på art. 

En intressant aspekt av ödlor är att de har olika sätt att kommunicera, till exempel genom kroppsspråk och ljud, beroende på art. Dessutom har ödlor olika strategier för att försvara sig mot rovdjur, som att svälla upp kroppen eller släppa sin svans.