Ödlor är en mångsidig grupp reptiler med omkring 5 000 kända arter, och deras kost varierar beroende på art och miljö. I naturen äter ödlor en mängd olika födoämnen, inklusive insekter som syrsor, flugor, maskar, gräshoppor, myror, spindlar och kackerlackor. De kan också äta andra små djur som fågelungar, musungar eller mindre ödlor samt ägg. Vissa arter, som gröna leguaner, är strikta växtätare och äter blommor, blad, bär och unga växtskott. I Sverige, till exempel, äter skogsödlor insekter och småkryp.

För ödlor som hålls som husdjur varierar kosten också beroende på vilken art det är. De flesta mindre ödlor är huvudsakligen insektsätare, medan andra kan vara växtätare eller allätare. Köttätande ödlor kan matas med insekter som kackerlackor, mjölmaskar, syrsor och gräshoppor, medan växtätare kan äta olika bladgrönsaker och frukter. För allätare är en blandning av båda passande. Det är viktigt att notera att kosten bör varieras för att undvika näringsbrister. 

Sammanfattningsvis är det viktigt att förstå ödlors specifika kostbehov för att säkerställa en korrekt och näringsrik diet, oavsett om ödlan lever i det vilda eller som ett husdjur.