För att utförligt förklara skillnaden mellan ödlor och groddjur, börjar vi med att undersöka deras klassificering och egenskaper. 

Ödlor, som vetenskapligt benämns Lacertilia, är en underordning inom klassen kräldjur (Reptilia). Kräldjur är ryggradsdjur och kännetecknas av sitt fjälliga skinn och deras förmåga att reglera kroppstemperaturen genom externa källor som solljus. Ödlor utgör den artrikaste gruppen bland kräldjuren och finns i många olika habitat över hela världen, utom på Antarktis. De varierar mycket i storlek och utseende, från små geckoödlor till stora komodovaraner. 

Groddjur, å andra sidan, tillhör klassen Amphibia. Denna klass omfattar djur som grodor, paddor och salamandrar. De har utvecklats från fiskar och har unika egenskaper som gör att de kan leva både i vatten och på land. En av de mest framträdande egenskaperna hos groddjur är deras förmåga att andas genom huden, även om de som vuxna även har lungor. De är växelvarma, vilket betyder att deras kroppstemperatur varierar med omgivningen. I tempererade regioner blir groddjuren ofta inaktiva under kallare perioder. De flesta groddjur har ett larvstadium (som grodyngel) som tillbringas i vatten, och deras hud har ofta ett slem som hjälper till att hålla den fuktig. 

En annan viktig aspekt är deras evolutionära historia. Groddjuren anses vara de tidigaste ryggradsdjuren som anpassade sig till ett liv på land, men de behöll fortfarande ett starkt beroende av vatten för reproduktion. Ödlor, som utvecklades senare, har utvecklat egenskaper som gör dem mer oberoende av vatten, som deras äggläggande beteende och deras hud som är bättre anpassad för att förhindra vattenförlust.

Även om ödlor och groddjur delar vissa grundläggande drag som ryggradsdjur, skiljer de sig åt i många fundamentala aspekter som hudtyp, reproduktionssätt, andning och evolutionär bakgrund. Dessa skillnader understryker deras tillhörighet till separata klasser inom djurriket.

Alltså är ödlor inte groddjur.