Ormar bajsar på ett intressant och unikt sätt jämfört med många andra djur. De använder en öppning nära slutet av kroppen, kallad kloak, för att bli av med avfall. Kloaken används inte bara för att avlägsna avfall utan också för parning, att lägga ägg eller föda levande ungar, beroende på ormart. Deras avföring består av två huvudkomponenter: en fast avföringsdel och en urinsyradel, som motsvarar ormens urin.

Ormar bajsar inte lika ofta som de flesta andra djur. Eftersom de kan gå långa perioder utan att äta, bajsar de också mindre ofta. Även om vissa ormar kan behöva bajsa kort efter att de ätit, kan andra potentiellt vänta i flera månader. Yngre ormar tenderar att äta oftare än äldre, så de producerar därför avfall oftare också.

Det är värt att nämna att ormar inte har en separat öppning för avföring och urin som däggdjur. De utsöndrar allt avfall på en gång, och det som de släpper ut är oftast i fast form, inklusive “urinen”. Ormar saknar också en urinblåsa, så de samlar inte upp “urinen” innan de släpper ut den.