Salamandrar är en intressant grupp av groddjur och deras giftighet varierar beroende på arten. Många salamandrar kan genom sin hud utsöndra en giftig vätska som kan vara obehaglig och potentiellt skadlig om det kommer i kontakt med ögon eller mun. Det är viktigt att notera att salamandrar generellt sett inte är aggressiva mot människor. Deras bett anses dessutom inte vara farligt. De har små tänder som inte är tillräckligt vassa för att lätt penetrera huden.

En av de mest kända salamanderarterna är eldsalamandern (Salamandra salamandra), som finns i större delar av Europa och är känd för sin förmåga att utsöndra en giftig vätska som skydd mot rovdjur. 

Det är viktigt att betona att de svenska salamanderarterna inte är farliga för människor. Men du bör alltid hantera alla vilda djur med försiktighet och respekt för deras välmående. Salamandrar är känsliga djur, och deras hälsa kan påverkas av olämplig hantering. Därför bör de lämnas ifred i sin naturliga miljö så mycket som möjligt.