Salamandrar är kända för att kunna utsöndra en giftig vätska genom sin hud. Dessa ämnen är främst avsedda att avskräcka rovdjur och kan vara irriterande vid kontakt. Dock är det ovanligt att dessa ämnen är farliga för människor. Det är dock viktigt att inte röra vid ögon eller mun efter att ha hanterat en salamander och att alltid tvätta händerna noggrant.

Det finns över 600 arter av salamandrar och deras giftighet varierar kraftigt. Vissa arter, som eldsalamandern, har mer uttalade giftiga egenskaper, medan andra arter har mycket mildare utsöndringar eller inga alls.

Även om vissa salamandrar kan utsöndra en giftig vätska, är de inte aggressiva mot människor. De är skygga varelser som föredrar att undvika kontakt. 

Det är viktigt att notera att salamandrar, liksom många reptiler och andra groddjur, kan bära på salmonellabakterier. Dessa bakterier kan vara skadliga för människor, särskilt om man inte tvättar händerna efter hantering.

Salamandrar utgör alltså ingen risk för människor när det gäller deras giftighet. De är överlag inte aggressiva och deras giftighet är mer en defensiv mekanism än en offensiv. Det är dock viktigt att hantera alla vilda djur med respekt och försiktighet, både för deras eget välbefinnande och för att minska risken för överföring av sjukdomar som salmonella.