Reptiler och däggdjur är två skilda djurgrupper som skiljer sig åt i flera väsentliga aspekter.

Reptiler är kallblodiga ryggradsdjur som inte kan upprätthålla en konstant kroppstemperatur oberoende av omgivningen. De måste därför sola sig för att öka sin kroppstemperatur. Reptilers hud är oftast täckta av hårda och torra fjäll. Många reptiler lägger dessutom ägg. Efter att äggen kläckts, överger reptilerna vanligtvis sina ungar. 

Däggdjur, å andra sidan, är varmblodiga ryggradsdjur som kan reglera sin kroppstemperatur oberoende av omgivningstemperaturen. De har hår eller päls på huden och föder levande ungar, vilka de matar med mjölk från bröstkörtlar. Däggdjuren har också avancerade organ som exempelvis svettkörtlar. 

Både reptiler och däggdjur är ryggradsdjur tillhörande stammen Chordata och båda andas med lungor. De har också en liknande grundläggande kroppsstruktur med ett hjärta, hjärna, mage, tarmar och ett avancerat nervsystem. Trots dessa likheter är de skilda djurklasser med unika egenskaper och livsstilar.

Sammanfattningsvis är reptiler och däggdjur distinkta djurgrupper med signifikanta skillnader i fysiologi, reproduktion och beteende.