Paddor är kända för att vara giftiga, men graden av giftighet varierar mellan arter. De har giftiga körtlar, ofta placerade bakom ögonen, som kan utsöndra ett gift kallat bufotoxin när de känner sig hotade.

Generellt sett är paddor inte farliga för människor. Kontakt med paddans gift kan orsaka irritation eller en allergisk reaktion. Men det är sällan allvarligt om inte giftet konsumeras. Det är alltid viktigt att tvätta händerna efter att ha hanterat en padda och undvika att röra ögonen eller munnen.

Paddor kan dock vara farligare för husdjur som hundar och katter. Husdjur som leker med eller attackerar paddor kan utsättas för giftet vilket kan vara farligt.

Det är viktigt att komma ihåg att de flesta paddor inte utgör någon direkt fara för människor under normala omständigheter. Att respektera och förstå dessa djur är nyckeln till att säkerställa både deras och vår egen säkerhet.