Axolotlar (Ambystoma mexicanum) är kända för sin unika förmåga att regenerera förlorade kroppsdelar, inklusive hjärnceller och ryggrad. Dessa vattenlevande salamandrar finns naturligt endast i ett begränsat område i Mexiko, särskilt i och omkring Xochimilco-sjön i Mexico City. De är inte inhemska i Sverige och förekommer inte naturligt i den svenska naturen.

I det vilda är axolotler kritiskt utrotningshotade, med endast mellan 50 och 1 000 individer kvar i det vilda. Deras naturliga habitat har drabbats hårt av habitatförlust, vattenföroreningar och konkurrens från invasiva arter som karpar och tilapia. Dessutom har de påverkats negativt av överfiske och mänskliga aktiviteter i Mexico City-området.

Trots deras sårbarhet i det vilda, har axolotler blivit populära som husdjur och används flitigt inom vetenskaplig forskning, särskilt på grund av deras regenerativa förmågor. De kan regenerera förlorade lemmar och organ, vilket gör dem till ett värdefullt studieobjekt för regenerativ medicin och utvecklingsbiologi.