I Sverige finns det tre olika arter av ödlor. De är:

Kopparödla (Anguis fragilis): En benlös ödla som kan bli upp till 50 cm lång. Den trivs i fuktiga miljöer och äter insekter, sniglar och maskar. Kopparödlan finns i Götaland, Svealand och längs Norrlandskusten.

Skogsödla (Zootoca vivipara): Denna ödla kan bli upp till 17 cm lång och är brun med små fläckar och linjer längs ryggen. Den lever ofta i öppen skogs- eller gräsmark och äter småkryp. Skogsödlan finns i hela Sverige utom i fjällvärlden.

Sandödla (Lacerta agilis): Den mest sällsynta ödlan i Sverige, som är rödlistad som sårbar. Den förekommer främst i torra områden med låg vegetation och blottlagd sand i södra Sverige. Sandödlan är längre än skogsödlan och hanen är klargrön under parningstiden.

Alla dessa ödlor är fridlysta i Sverige.