Grodor har varierande matvanor beroende på deras utvecklingsstadium och livsmiljö. Som yngel är grodorna främst herbivorer, vilket innebär att de äter växtmaterial. De börjar vanligtvis sitt liv genom att äta det gelatinösa material som omger dem i deras ägg och övergår sedan till att äta alger och växtavfall. När de utvecklas till vuxna grodor övergår deras kost till att bli mer köttbaserad.

Vuxna grodor är huvudsakligen insektsätare och konsumerar en mängd små ryggradslösa djur. Deras diet kan inkludera insekter som flugor, myror och skalbaggar, liksom spindlar, sniglar och maskar. I vissa fall kan större grodor också äta små fiskar, möss, ödlor, ormar och till och med andra grodor. Grodor som lever i vatten tenderar att äta vattenlevande insekter och små ryggradslösa djur, medan de som lever på land kan ha en mer varierad diet av insekter och andra smådjur. Grodor använder sin långa, klibbiga tunga för att snappa upp byten, och deras utmärkta syn spelar en avgörande roll i detta.

Matbehovet hos grodor varierar beroende på deras ålder, storlek, art och aktivitetsnivå. I allmänhet äter vuxna grodor dagligen, men mängden mat de behöver kan variera avsevärt. Under kallare månader kan vissa grodor gå in i en form av dvala och äta mycket mindre eller inte alls, överleva genom att använda lagrade energireserver i sina kroppar.