Spindeldjur, vetenskapligt benämnda Arachnida, är en omfattande grupp inom leddjuren. Denna klass inkluderar bland annat spindlar (Araneae), skorpioner, klokrypare (Pseudoscorpiones) och kvalster (Acari). En av de mest framträdande egenskaperna hos spindeldjur är att de har kroppen indelad i två huvuddelar: framkropp och bakkropp. Det skiljer dem från insekter och mångfotingar som har en tredelad kropp. De kännetecknas även av att ha åtta ben, till skillnad från insekters sex ben.

Spindeldjurens storlek varierar kraftigt. Vissa kvalster är mindre än en millimeter medan vissa fågelspindlar kan uppnå en längd på 25-30 centimeter. Spindeldjur har också allt från två upp till tolv orörliga punktögon. De saknar dessutom antenner till skillnad från de flesta insekterna.

I Sverige finns spindeldjuren representerade av flera grupper, inklusive omkring 740 arter av spindlar (Araneae), 23 arter av lockespindlar (Opiliones), 21 arter av klokrypare (Pseudoscorpiones) och över 1 050 arter av kvalster (Acari). De tre förstnämnda grupperna är huvudsakligen landlevande, medan kvalstren även inkluderar arter som lever i vatten. Kunskapen om dessa arter varierar, med relativt god kännedom om spindlar, lockespindlar och klokrypare, medan kunskapen om kvalster är mer begränsad.