Spindlar går inte i ide på det sätt som många andra djur gör. Istället för att gå i en djup dvala, går de in i ett tillstånd av minskad aktivitet och ämnesomsättning under kallare perioder. 

När spindlar förbereder sig för vintern, som vanligtvis sker under hösten när temperaturen börjar sjunka, söker de skyddade platser där de kan överleva vintern. Detta kan innebära att de gömmer sig under stenar, i lövhögar, i trädbark eller i mänskliga bostäder. Under denna period minskar de sin aktivitet betydligt.

Det är också viktigt att notera att spindlarnas beteende kan variera beroende på arten. Vissa arter kan vara mer aktiva under hösten för att förbereda sig för de kalla månaderna, medan andra redan har minskat sin aktivitet.