Ormar ömsar skinn flera gånger under sitt liv för att ersätta gammalt skinn och för att anpassa sig till sin växande kropp. Hur ofta detta sker varierar beroende på ormens ålder, art, hälsotillstånd och miljö.

– Nyfödda ormar och ödlor ömsar vanligtvis inom några dagar till veckor efter födseln eller kläckningen. När de växer, ömsar de det yttre hudlagret i intervall från några veckor upp till tre eller fler gånger per år. 

– Äldre, fullt utvuxna ormar, ömsar vanligtvis endast 1-2 gånger per år. Det är också vanligt att många honor ömsar skinn en vecka till tio dagar före äggläggning.

– En vuxen majsorm i bra skick som hålls på en jämn kost ömsar skinn vart tredje till fjärde månad.

Innan en orm ömsar skinn, kan man märka att dess skinn förlorar sin lyster och ögonen blir grå/vita. Ormen blir då mer passiv och tillbakadragen och kan gömma sig under några dagar. Efter att skinnets färg återgår till det normala börjar själva ömsningsprocessen.

Ömsningsprocessen börjar från nosen och fortsätter ner mot svansen. Normaltvis är processen ren och fullständig, men ibland kan delar av den döda huden sitta kvar på ormens kropp, vilket kallas för “kvarhållen ömsning”. Detta kan orsakas av låg luftfuktighet, hudsjukdomar, eller näringsproblem.

Det är viktigt att skapa rätt miljö för ormar för att underlätta deras ömsningsprocess. Detta inkluderar att hålla rätt luftfuktighet i terrariet och att se till att det finns tillräckligt med vatten för att ormen ska kunna ömsa ordentligt. Om det uppstår problem med ömsningen, bör man kontakta en veterinär eller erfaren ormskötare för hjälp.