I Sverige finns tre arter av ormar: 

Huggorm (Vipera berus): Denna orm är känd för att vara den enda giftiga arten i Sverige. Dess bett kan orsaka smärta och svullnad, men är vanligtvis inte livshotande för vuxna. Huggormen kännetecknas av sin distinkta mönstrade rygg och förekommer i en mängd olika miljöer, från skogar till kustlandskap.

Snok (Natrix natrix): Snoken är en stor, icke-giftig orm som ofta ses nära vattenkällor som sjöar och åar. Den är känd för att vara en utmärkt simmare och matar sig främst på fisk och groddjur. Snoken är vanligen olivgrön till brun med mörka fläckar längs kroppen.

Hasselsnok (Coronella austriaca): Hasselsnoken är mindre och mer diskret än både huggormen och snoken. Denna icke-giftiga orm föredrar torra och soliga habitat som buskmarker och skogsbryn. Den matar sig främst på små däggdjur och ödlor och är känd för att vara dagaktiv.

Det exakta antalet individer av varje art i Sverige är inte specificerat. Alla dessa ormar är fridlysta i landet.