Forskare uppskattar att det finns kvadriljoner spindlar globalt, vilket är en siffra med 15 nollor efter sig. Det innebär nästan 3 miljoner spindlar för varje människa på jorden. Dessa siffror baseras på studier och observationer av spindelpopulationer över hela världen.

Det finns över 48 000 kända spindelarter, och nya arter fortsätter att upptäckas. Deras antal och fördelning varierar beroende på habitat, med uppskattningar som sträcker sig från över en miljon till upp till tre miljoner spindlar per hektar i vissa områden. Dessa siffror ger en indikation på hur framgångsrika och anpassningsbara dessa djur är i olika miljöer.

Även om tanken på så många spindlar kan vara skrämmande för vissa, är det viktigt att komma ihåg att de flesta spindlar är ofarliga för människor. Endast ett fåtal arter utgör ett hot mot människors hälsa. Spindlarna spelar en avgörande roll i ekosystemen genom att kontrollera insekts- och skadedjurspopulationer, vilket bidrar till den biologiska mångfalden och balansen i naturen.