Spindlar, som tillhör klassen Arachnida, har alltid åtta ben. Detta är ett av de mest distinkta kännetecknen som skiljer dem från insekter, som har sex ben. Varje ben hos en spindel är uppdelat i flera segment, vilket ger dem deras karakteristiska böjliga och rörliga utseende.

Spindlarnas ben används inte bara för att röra sig. De spelar också en viktig roll i andra beteenden som jakt och försvar. Många spindlar använder sina ben för att känna av vibrationer i sina nät, vilket är ett effektivt sätt att upptäcka och fånga byten.