Sköldpaddor har olika sociala beteenden beroende på art och miljö. De är i allmänhet inte lika sociala som vissa andra djurarter, men de kan visa sociala beteenden i vissa sammanhang. De flesta landsköldpaddor är ensamlevande, särskilt under större delen av deras liv. De kan dock tolerera närvaron av andra sköldpaddor.

Sköldpaddor använder beröring som en form av kommunikation, särskilt under parning och etablering av territorier. De kan fräsa eller röra vid varandra för att förmedla sina avsikter. Syn spelar också en betydande roll och gör det möjligt för sköldpaddor att känna igen individer och bestämma deras sociala status genom visuella kännetecken och kroppsspråk.

Trots att de kan vara mindre sociala jämfört med andra djur, är det viktigt att skapa en miljö som stödjer deras naturliga beteenden och behov, särskilt när de hålls i fångenskap. Detta inkluderar att erbjuda tillräckligt med utrymme, erbjuda en solplats och någonstans där de kan gömma sig.