Även om sköldpaddor inte kan utföra samma trick och uppgifter som vissa däggdjur och andra arter, betyder detta inte att de saknar intelligens. De har visat sig kunna lära sig genom erfarenhet och instinkt, vilket är avgörande för deras överlevnad.

En viktig aspekt av sköldpaddornas intelligens är deras förmåga att lära sig och komma ihåg enkla uppgifter. De har också visat sig ha förmågan att känna igen och reagera på sina ägare. Sköldpaddor kan associera vissa människor med mat eller positiva upplevelser.

En intressant studie som involverade en Rödfotad skogssköldpadda (Chelonoidis carbonaria) i en labyrint, visade att sköldpaddan kunde hitta ut genom att undvika blockerade vägar som den tidigare tagit. Detta visar hur snabbt de kan lära sig av sina erfarenheter och observationer. Sköldpaddor kan även lösa problem genom att förlita sig på minne, observation och beteendeinstinkt.

För att bibehålla deras kognitiva förmågor i fångenskap är det viktigt att ge dem miljöberikning. Detta inkluderar en mängd olika objekt och ytor att utforska samt sociala interaktioner med andra sköldpaddor. Det har visat sig att miljöberikning kan hjälpa till att minska stress och främja naturliga beteenden hos sköldpaddor.