Sköldpaddor är i de flesta fall inte farliga. Men deras beteende kan varierar mycket beroende på art och situation. Alltså kan vissa arter under vissa omständigheter vara farliga.

Havssköldpaddor kan bli aggressiva, men inte utan anledning. Om du närmar dig för mycket, speciellt under parning eller när de ruvar ägg, kan de bli defensiva. Deras bett kan vara kraftfullt och något som du vill undvika. 

Alligatorsköldpaddor (Macrochelys temminckii) kan vara farliga om de provoceras. De har ett kraftfullt bett. Det är viktigt att hålla ett säkert avstånd och inte störa dem i deras naturliga miljö. Ett bett från en mindre sköldpadda, som en Rödörad vattensköldpadda (Trachemys scripta elegans), orsakar oftast bara en ytlig sårskada och anses inte vara särskilt farligt. Större sköldpaddor, som den nämnda alligatorsköldpaddan kan däremot orsaka betydligt allvarligare skador.Men i allmänhet är sköldpaddor inte aggressiva mot människor och utgör oftast inte någon större fara. Det är dock viktigt att vara medveten om de risker som finns och att hantera dem på ett ansvarsfullt sätt.

Sköldpaddor kan också bära sjukdomar som kan överföras till människor, inklusive salmonella, leptospiros och olika parasitinfektioner.