Skorpioner är inte insekter, utan de tillhör ordningen spindeldjur (Arachnida) och stammen leddjur (Arthropoda). Dessa djur har ett exoskelett av kitin och deras kroppar består av två huvudsegment: framkroppen (prosoma) och bakkroppen (opisthosoma). Framkroppen innehåller bland annat huvudet, mundelar, gripklor och ben, medan bakkroppen har organ och slutar i en gifttagg. 

Det finns över 2 500 skorpionarter världen över. Dessa rovdjur finns i olika miljöer, från tropiska regnskogar till öknar, och har anpassat sig till en rad olika habitat. Skorpioner är kända för sina gripklor och sin gifttagg, som de använder för jakt och försvar. De är nattaktiva och jagar främst insekter och små ryggradsdjur. Många skorpioner har även förmågan att lysa under ultraviolett ljus på grund av fluorescerande kemikalier i deras exoskelett.